НОВОСТИ

“Чоон-Хемчик кожуунун ог-булеге болгаш уругларга социал дуза кадар топке” Шагаа таварыштыр тыва оюннарны эрттирген.

“Чоон-Хемчик кожуунун ог-булеге болгаш уругларга социал дуза кадар топке” чурттап турар болгаш хундуску кээп турар уруглар аразынга Шагаа таварыштыр “Ча адар”, “Тевек”, “Аът шалбадаар” оюннар болуп эрткен. Сорулгазы: Тыва улустун оюннары амыдыралда улуг рольдуг деп ооредиир, тыва оюннар дугайында билиин бедидер, бот-боттарынга ынак болурун, хундулежиирин ооредиир.
I-ги черни – Хуреш Баазан
II-ги черни – Шолбан Ортун
III-ку черни – Буян Тюлюш
Тиилелгеже чуткул дээш – Начын Тюлюшту шаннаан.Уруглар улуг сонуургал-биле киржип дыштанып алганнар.

Неделя тувинских национальных игр в предверии праздника Шагаа среди детей и сотрудников стала доброй традицией также и в Детском доме Кызыла. Воспитанники совместно со специалистами каждый день играют в национальные игры. Сегодня дети учились играть в кажык, в пальчиковую игру «Матпаадыр», чинчи чажырары, Аскак-кадай.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика