НОВОСТИ

Чаа чылдың бүдүүзүнде “Дайынчы акы-дуңмалышкы чорук” болгаш “Тываның десантчылар эвилели” хөй-ниити организацияларының кежигүннери «Кышкы дыштанылга чылыгда» деп акцияны эрттирген

Олар боттарының акша-хөреңгизин чыггаш, хөй ажы-төлдүг база эвээш орулгалыг өг-бүлелерге бирги хереглелдиң аъш-чемин, уругларга Чаа чылдың белектерин тыпсып, хөмүр-дашты дүжүргеннер.

Хөй-н иити организацияларының кежигүннери «Социал хөмүр-даш» губернатор төлевилелинге эки тура-биле катчып, бо хүн Чөөн-Хемчик болгаш Чаа-Хөл кожууннарже үнүпкеннер.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика