НОВОСТИ

Москвадан уругларга номнар

Тожу кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төвүнге чурттуң төвү Москва хоорайдан Яерлерниң өг-бүлези амыдыралдың берге байдалынга таварышкан уругларны деткип, чаа номнарны чорудуп берген.

Номнарның аразында тыва дылда «Мерген бичиилер, мелегей күчүтеннер», «Тос эртине», «Тожу тываларының тоолдары», «Даглар болгаш ховулар тоожулары», «Эртинези элбек Тывам», «Тыва чаңчыл», «Калдарак» деп номнар бар болганы база онзагай.

Нареш биле Урана Яерлерниң интернационалчы өг-бүлези дөрт ажы-төлдүг. Нареш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чамдыкта кайы-хире берге апаарын боду дыка эки билир болгаш, оларны бергелерге черле торулбайн, боттарынга бүзүреп, оон үнер арганы тып алырын кызыдарын күзеп турар. Хөй ажы-төлдүг өг-бүле өскелерге дуза кадар арга тыптып келирге-ле, деткимчезин (угаан сайзырадыр номнар, оюннар, чогаадылгага херекселдер) көргүзерин оралдажыр.

Тожунуң социал деткимче төвүнүң коллективи амыдыралдың берге байдалынга таварышкан уругларга деткимчени көргүзүп турары дээш буянныг, энерелдиг сеткилдиг деткикчилери – Нареш биле Урана Яерлерниң өг-бүлезинге сеткилиниң ханызындан өөрүп четтиргенин илереткен.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика