НОВОСТИ

Даалганы күүсеткен

Республиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының оралакчызы Оюмаа Ондар Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумунуң аныяк малчыны Мөңгүн-оол Моңгуштуң аалынга четкен.

– Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын сеткилим ханызындан күүсеттим. Мөңгүн-оол Моңгуштуң аалынга чедип, Шагааның ужурун сагып, чолукшудувус.

Аныяк малчын бо чылын 100 хойдан 100 хураганны алыр сорулгалыг, тура-соруктуг ажылдап турар. Мал-маган хүр кыштап, аал- оран, ажы-төлү эки, хей-аъды бедик турлар. Аныяк малчыннар Чазактың улуг деткимчезин бедик үнелеп, курлак чедир мөгейип, четтиргенин илередип турар. Чугаа-соот солун, белек-селек элбек, эки болду. «Тыва чаңчыл» деп номну белекке бээримге, аажок өөрүп турду.

Солун чүүл – кыштагда телефон-даа харылзаазы, интернет-даа бар. Арыг-Үзүүнде антеннадан тыртып турар деп аалдын ээзи көргүзүп, хөөреп олурду.

Малчынның ада-иези: «Шолбан Валерьевичиге черле чугаалап чет, уруум. Кончуг-ла улуг деткимчени кылып турар, чазаавыс- даа эки- ле-дир. Хоорайдан ыракта көдээ чонун утпайн, чолукшуп, белек-селээн сунуп турары канчаар-даа аажок чоргааранчыг-дыр. Шагаа бүдүүзүнде хүндүлүг даргавыска байырны бистен чедирип, кадыкшылды, берге ажыл-агыйынга чедиишкиннерни күзеп тур деп, чугаалап чет» – деп чагыды. Күүседирин аазадым.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика