НОВОСТИ

Бөгүн күш-ажыл болгаш социал политика яамызының килдистериниң
аразынга «Шагаа – эртиневис» деп мөөрей болуп эртер.

Мөөрейниң сорулгазы болза тыва чоннуң чаагай чаңчылдарын сайзырадыры, тыва чонга, чер-чуртунга чоргаарланыры, тыва улустуң аас-чогаалынга, оюннарынга ажылчыннарның билиин бедидери база улуг улус-биле чолукшуп, боттарын шын алдынып билирин, тыва национал хепке сонуургалды оттурары.

Бир дугаар хемчег – «Өндүр чагыг» деп онлайн мөөрей. Килдистиң киржикчизи Шагаа-биле байырын чедирип, чагыг-сөзүн видеога тыттыргаш, яамының бөлүүнче салыр. Түңнелинде хөй “чүректер” алган килдис тиилээр.

Ийиги хемчег – авангард костюмнар мөөрейи. Киржикчилер тыва национал хепти янзы-бүрү материалдардан кылгаш, таныштырар. ООң соонда килдистер аразынга кожамыктар мөөрейи база болур.

Үшкү хемчег – тыва чемнер мөөрейи. Үндезин тыва чемнерниң төөгүзү, каасталгазы болгаш камгалаашкыны.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика